Activiteit 2020
Jeugd disco 17 januari
Vasteloavendmeddig 22 februari
Mini disco 6 maart
Jeugd disco 27 maart
Paas bingo  3 april
Jeugd disco 15 mei
Mini disco 26 juni
Jeugd disco 3 juli
Jeugd disco 4 september
Herfst bingo 25 september
Mini disco 2 oktober
Trick or Treat 24 oktober
Halloween 31 oktober
Jeugd disco 20 november
Sinterklaas bingo  27 november